MMI GroupMMI Group

Хмарні сервіси та оптимізація ліцензійних моделей корпоративного ПЗ

Що це?

В широкому розумінні хмарні сервіси є новою моделлю надання ІТ послуг, яка передбачає обробку та збереження інформації на обладнанні та програмному забезпеченні відповідного сервіс-провайдера.

Аудит доцільності використання того чи іншого ПЗ та видача рекомендацій щодо його заміни, або зміни моделі ліцензування.

Інформаційні технології фактично є інструментом автоматизації певних бізнес процесів, що пов’язані з прийманням, обробкою/зберіганням та передаванням інформації. В цьому сенсі одна й та ж задача може бути вирішена різними способами (на різному обладнанні з використанням різного ПЗ), а співробітники повинні використовувати корпоративні ІТ виключно для виконання своїх посадових обов’язків. При цьому кількість ПЗ невпинно зростає, відповідні ліцензійні моделі ускладнюються, а законодавча база з захисту прав інтелектуальної власності в різних країнах суттєво відрізняється.

Кому Цікаво?

Великим компаніям та державним установам

Що ви отримуєте?

Зменшення CAPEX та відповідних OPEX на придбання та підтримку ПЗ.